skip to Main Content
Steun het fort financieel via een HERITA projectrekening.

In 2021 start het fort met een update van een aantal museumzalen en met het openstellen van gevechtsbunkers die het daglicht niet meer zagen sinds mei 1940.
Met een kleine financiële bijdrage draag je bij tot het in stand houden van het uitzonderlijk patrimonium en een significant deel van de hedendaagse wereldhistorie.
Iedereen die zich verbonden voelt roepen we op om mee te doen.

Wie een éénmalige of periodieke gift van minimum € 40 doet op het rekeningnummer
BE80 7330 5894 1977, met de vermeldinggift Fort Eben-Emael”,
ontvangt automatisch een fiscaal attest.

45% van je gift recupereer je via een belastingvermindering in je personenbelasting.

Een gift van € 100, kost je dus maar € 55.

(enkel voor Belgische ingezetenen)